gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Redakční rada

Redakční rada časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum


šéfredaktorka: Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

zástupkyně šéfredaktorky: PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

 

členky/ové:

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

PhDr. Marie Čermáková (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Radka Dudová, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.

Éva Fodor, Ph.D. (Central European University, Budapest)

PhDr. Petra Guasti, Ph.D. (Universitaet Mainz)

doc. Haldis Haukanes, Ph.D. (University of Bergen)

PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

prof. Jeff Hearn, Ph.D. (Hanken School of Economics, Helsinki)

doc. Marek Hrubec, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. (Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň)

prof. Nancy Jurik, Ph.D. (Arizona State University, Tempe)

PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Marcela Linková, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)

Mgr. Zdeněk Sloboda (Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

doc. Irena Smetáčková, Ph.D. (Pedagogická fakulta UK, Praha)

PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)

prof. Barrie Thorne, Ph.D. (University of California, Berkeley)

PhDr. Jana Valdrová, Ph.D. (Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice)

doc. Elaine Weiner, Ph.D. (McGill University, Montreal)

 

 

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz