gender / rovné příležitosti / výzkum

Vydává Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Výzkumné oddělení 'Gender & sociologie' Sociologického ústavu" Sociologický ústav AV ČR, v.v.i

Předplatné, distribuce

Předplatné

Cena ročního předplatného 160,- vč. DPH pro ČR, 8,20 € pro SR.

Rádi bychom Vám oznámili, že od roku 2011 je časopis prodejný a jeho distribuce je zajišťována primárně formou předplatného. Patříte-li k čtenářkám a čtenářům časopisu, budeme velmi rádi, pokud si objednáte roční předplatné, předplatné obsahuje vždy dvě čísla časopisu. Počet předplatitelů je pro nás zásadním kritériem pro posouzení zájmu o časopis a významu jeho vydávání. Budeme proto velmi rádi, pokud nám i nadále zachováte svoji přízeň.

Budete-li chtít založit nový předplatitelský účet v České republice, je možné takto učinit přímo prostřednictvím firmy SEND Předplatné s.r.o. Firmu SEND můžete kontaktovat také telefonicky (ve všední dny od 8h do 18h): 225 985 225; 777 333 370; faxem: 225 341 425; prostřednictvím sms zprávy: 605 202 115 či emailem: send@send.cz. Firma Send zasílá časopis jen na adresy v České republice. Cena ročního předplatného činí pro ČR 160,- Kč.

Pokud budete chtít založit předplatitelský účet na Slovensku, je možné takto učinit elektronicky prostřednictvím firmy Magnet press. Firmu Magnet press můžete kontaktovat také telefonicky 00421/2/67201931-33; faxem: 00421/2/67201920; emailem: predplatne@press.sk. Firma Magnet press zasílá časopis na adresy ve Slovenské republice. Cena ročního předplatného ve Slovenské republice činí 8,20 €.

Prodej

Cena jednotlivého čísla 80,- vč. DPH

Časopis je možné zakoupit v Tiskovém a edičním oddělení Sociologického ústavu AV ČR na adrese Jilská 1, Praha 1 (telefon: 210 310 217-8; e-mail: nikola.pflegerova@soc.cas.cz), dále v knihkupectví Gender studies na adrese Masarykovo nábřeží 8, Praha 2, v knihovně Nesehnutí Brno na adrese tř. kapitána Jaroše 18, Brno a v knihovně Aspektu na adrese Mýtna 38, 811 07 Bratislava, SR.

Kontakt: Gender & Sociologie, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: genderteam@soc.cas.cz