Seznam knih k recenzi

Smetáčková, Irena: Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy. Praha: SLON, 2016.