Seznam knih k recenzi

Havelková, Hana, Oates-Indruchová, Libora (eds.). Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. Praha, SLON, 2015.

Smetáčková, Irena. Genderové představy a vztahy. Sociální a kognitivní aspekty maskulinity a femininity v průběhu základní školy. Praha: SLON, 2016.