Editorial Board

editor-in-chief: Zuzana Uhde, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

deputy editor: PhDr. Hana Maříková, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

 

members:

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc. (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

PhDr. Marie Čermáková (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Radka Dudová, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Delia Dutra, PhD. (Universidad de la República Uruguay, Montevideo)

Mgr. Petra Ezzeddine, PhD. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)

doc. Éva Fodor, PhD. (Central European University, Budapest)

PhDr. Petra Guasti, PhD. (Goethe-Universität, Frankfurt am Main)

prof. Haldis Haukanes, PhD. (University of Bergen)

PhDr. Hana Hašková, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

prof. Jeff Hearn, PhD. (Örebro Universitet)

Mgr. Ema Hrešanová, PhD. (Fakulta sociálních věd UK, Praha)

prof. Nancy Jurik, PhD. (Arizona State University, Tempe)

PhDr. Alena Křížková, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Mgr. Marcela Linková, PhD. (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha)

Lyn Ossome, PhD. (Makerere University, Kampala)

Ing. Petr Pavlík, PhD. (Fakulta humanitních studií UK, Praha)

Mgr. Zdeněk Sloboda (Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc)

doc. Irena Smetáčková, PhD. (Pedagogická fakulta UK, Praha)

doc. Iva Šmídová, PhD. (Fakulta sociálních studií MU, Brno)

PhDr. Jana Valdrová, PhD. (Universität Innsbruck)