Martina Přibyláková:
On the Violation of Women’s Human Rights in Childbirths in Slovak Maternity Hospitals [170]

« volume 20, number 1/2019: Contested Borders: Transnational Migration and Gender

Přibyláková, Martina. 2019. „O porušování lidských práv žen při porodech ve slovenských porodnicích .“ Gender a výzkum / Gender and Research 20 (1): 170-176

Recenze knihy  Debrecéniová, J., ed.: Ženy – Matky – Telá II

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …