Tereza Jiroutová Kynčlová:
Critically about Language or so that "nicely Czech" does not mean "patriarchal" [164]

« volume 20, number 1/2019: Contested Borders: Transnational Migration and Gender

Kynčlová, Tereza Jiroutová. 2019. „O jazyku kriticky aneb Aby „hezky česky“ neznamenalo „patriarchálně“.“ Gender a výzkum / Gender and Research 20 (1): 164-170

Recenze knihy Valdrová, J.: Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …