Hana Hašková:
Hired Domestic Work in the Context of Gender Relations, Post-socialist Development of Family Policy and Care Ideals [159]

« volume 20, number 1/2019: Contested Borders: Transnational Migration and Gender

Hašková, Hana. 2019. „Nájemní domácí práce v kontextu genderových vztahů, postsocialistického vývoje rodinné politiky a ideálů péče .“ Gender a výzkum / Gender and Research 20 (1): 159-164

Recenze knihy Sekeráková Búriková, Z.: Panie k deťom a na upratovanie

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …