Marie Heřmanová:
Mobility as an Act of Radical Cosmopolitism – Notes on Research into Migrant Protest Movements [149]

« volume 20, number 1/2019: Contested Borders: Transnational Migration and Gender

Heřmanová, Marie. 2019. „Mobilita jako akt radikálního kosmopolitismu – poznámky k výzkumu migrantských protestních hnutí.“ Gender a výzkum / Gender and Research 20 (1): 149-154

Recenze knihy Caraus, T., Paris, E., eds.: Migration, Protest Movements and the Politics of Resistance

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …