Marie Pospíšilová:
Mobility for all? Report from The Future of Sustainable Urban Mobility Conference [212]

« volume 19, number 2/2018: Intersectional Approach in Social Inequalities Research

Pospíšilová, Marie. 2018. „Mobilita opravdu pro všechny? Zpráva z konference Budoucnost udržitelné městské mobility.“ Gender a výzkum / Gender and Research 19 (2): 212-215

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …