Blanka Knotková-Čapková:
Remarks from Indian Conferences with Postcolonial and Gender Focus [171]

« volume 18, number 2/2017: Postcolonial and Decolonial Thought in Feminism

Knotková-Čapková, Blanka. 2017. „Postřehy z indických konferencí s postkoloniální a genderovou tematikou.“ Gender a výzkum / Gender and Research 18 (2): 171-175

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …