Tereza Jiroutová Kynčlová, Blanka Knotková-Čapková:
Postcolonial and Decolonial Thought in Feminism and Analyses of Othering Representations [2]

« volume 18, number 2/2017: Postcolonial and Decolonial Thought in Feminism

Kynčlová, Tereza Jiroutová, Blanka Knotková-Čapková. 2017. „Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací.“ Gender a výzkum / Gender and Research 18 (2): 2-15, http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.2.368

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …

PDF ke stažení Download article (PDF) (en) …