Iva Šmídová, Jeff Hearn:
The Multiple Empires of Men: Iva Šmídová Interviews Jeff Hearn [74]

« volume 16, number 1/2015: Men and Masculinities

Šmídová, Iva, Jeff Hearn. 2015. „Četná mužská impéria. Rozhovor Ivy Šmídové s Jeffem Hearnem.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 16 (1): 74-82, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2015.16.1.170

The Multiple Empires of Men: Iva Šmídová Interviews Jeff Hearn

Jeff Hearn je hostujícím profesorem genderových studií na Fakultě humanitních a společenských věd švédské Örebro University, profesorem sociologie na anglické University of Huddersfield, profesorem na finské Hanken School of Economics a členem britské Academy of Social Sciences. Publikoval řadu prací, zejména v těchto oblastech: sociologie, sociální politika, genderová studia, muži a maskulinity, sexualita, násilí, organizace, řízení, informační a komunikační technologie a kulturní studia. Jeho současné výzkumné zájmy zahrnují mužská studia, genderové vztahy, studia organizací a organizování, dále nadnárodní formy patriarchátu a související procesy, násilí nebo autoetnografii. Je jedním ze dvou hlavních editorů knižní série Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality a koeditorem časopisu NORMA: International Journal of Masculinity Studies. Mezi jeho nejvýznačnější knižní publikace patří Gender of Oppression (1987), ‘Sex’ at ‘Work’ (spoluautorka Wendy Parkin, 1987/1995), Men in the Public Eye (1992), Men as Managers, Managers as Men (spolueditor David Collinson, 1996), The Violences of Men (1998), Gender, Sexuality and Violence in Organizations (spoluautorka Wendy Parkin, 2001), Handbook of Studies on Men and Masculinities (spolueditoři Michael Kimmel a Raewyn Connell, 2005), European Perspectives on Men and Masculinities (spoluautoři Keith Pringle a CROME, 2006), Sex, Violence and the Body (spolueditorka Viv Burr, 2008), The Limits of Gendered Citizenship (spolueditorky Elżbieta Oleksy a Dorota Golańska, 2011), Rethinking Transnational Men (spolueditorky Marina Blagojević a Katherine Harrison, 2013) a nejnověji Men of the World: Genders, Globalizations, Transnational Times (2015). Intenzivně se podílí na výzkumných a veřejněpolitických projektech jak v rámci EU, tak v rámci spolupráce mezi globálním Severem a Jihem, např. na studii EU Role of Men in Gender Equality (2013), aktuálně na projektu Engaging South African and Finnish youth towards new traditions of non-violence, equality and social well-being a na evropském projektu portálu o genderu ve vědě, technologiích a inovacích GenPORT.


Jeff Hearn is Guest Research Professor at the Faculty of Humanities and Social Sciences, based in Gender Studies, Örebro University, Sweden; professor of Sociology at the University of Huddersfield, UK; professor at Hanken School of Economics, Finland; and UK Fellow of the Academy of Social Sciences. He has published extensively on such areas as sociology, social policy, gender, men and masculinities, sexuality, violence, organisations, management, ICTs, and cultural studies. His current research focuses on men, gender relations, organisations and organising, and transnational patriarchies and processes, along with violence and autoethnography. He is co-managing editor of the Routledge Advances in Feminist Studies and Intersectionality book series, and co-editor of NORMA: International Journal of Masculinity Studies. His many books include The Gender of Oppression (1987), ‘Sex’ at ‘Work’ (with Wendy Parkin, 1987/1995), Men in the Public Eye (1992), Men as Managers, Managers as Men (co-edited with David Collinson, 1996), The Violences of Men (1998), Gender, Sexuality and Violence in Organizations (with Wendy Parkin, 2001), Handbook of Studies on Men and Masculinities (co-edited with Michael Kimmel and Raewyn Connell, 2005), European Perspectives on Men and Masculinities (with Keith Pringle and CROME, 2006), Sex, Violence and the Body (co-edited with Viv Burr, 2008), The Limits of Gendered Citizenship (co-edited with Elżbieta Oleksy and Dorota Golańska, 2011), Rethinking Transnational Men (co-edited with Marina Blagojević and Katherine Harrison, 2013), and most recently Men of the World: Genders, Globalizations, Transnational Times (2015). He has been heavily involved in EU and North-South research and policy projects, for example, the EU Study on the Role of Men in Gender Equality (2013), and currently the Engaging South African and Finnish youth towards new traditions of non-violence, equality and social well-being project, and the EU GenPORT project developing a portal on gender in science, technology and innovation.


PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …

PDF ke stažení Download article (PDF) (en) …