Joan Tronto, Zuzana Uhde:
Care Should be at the Center of Human Life Instead of Economic Activity. Zuzana Uhde Talk to Joan Tronto [106]

« volume 15, number 2/2014: Gender and crisis

Tronto, Joan, Zuzana Uhde. 2014. „Péče by měla stát v centru lidského života namísto ekonomického jednání. Rozhovor Zuzany Uhde s Joan Tronto.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (2): 106-108

Care Should be at the Center of Human Life Instead of Economic Activity. Zuzana Uhde Talk to Joan Tronto

Joan Tronto je profesorkou politické vědy na Minnesotské univerzitě v USA. Politická a morální teorie péče Joan Tronto představuje jeden z klíčových feministických přístupů k péči. Na rozdíl od většiny autorek etiky péče chce Tronto etiku péče zasadit do širšího rámce spravedlnosti. Spravedlnost podle ní tvoří nezbytný rámec materialisticky zakotvené teorie péče, přičemž cílem je propojení univerzálních práv s konkrétními potřebami a odpovědností za péči pro vypořádání se s nerovnostmi a nadvládou jakožto strukturami, v nichž jsou vztahy péče zasazeny. Politická teorie péče proto podle ní musí vycházet z analýzy potřeb a mocenských vztahů, které významně utvářejí společenské vymezení odpovědnosti. Mezi její hlavní knihy patří Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethics of Care (1993) a Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice (2013).

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …