Ewa Rumińska-Zimny, Zuzana Uhde, Alena Křížková:
Mainstream Concept of Economics is a Barrier for Progress in Gender Equality. Zuzana Uhde and Alena Křížková Talk to Ewa Rumińska-Zimny [101]

« volume 15, number 2/2014: Gender and crisis

Rumińska-Zimny, Ewa, Zuzana Uhde, Alena Křížková. 2014. „Ekonomie hlavního proudu je bariérou pro genderovou rovnost. Rozhovor Zuzany Uhde a Aleny Křížkové s Ewou Rumińskou-Zimny.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 15 (2): 101-105

Mainstream Concept of Economics is a Barrier for Progress in Gender Equality. Zuzana Uhde and Alena Křížková Talk to Ewa Rumińska-Zimny

Ewa Rumińska-Zimny přednáší genderová studia na Polské akademii věd a je prezidentkou Mezinárodního fóra pro ženy v akademii a obchodu na Varšavské vysoké škole ekonomické. Akademickou práci spojuje s prací pro Organizaci spojených národů. Autorsky a editorsky se podílela na přípravě řady zpráv OSN, například Zpráv o lidském rozvoji, a v Evropské hospodářské komisi OSN v Ženevě spolupracovala na hodnocení závazků přijatých na Konferenci OSN o ženách v Pekingu. Odborně se zabývá procesy tranzice ve východní a střední Evropě, feministickou ekonomií a genderovou rovností. Je členkou Mezinárodní asociace feministických ekonomů a ekonomek (IAFFE) a spoluzakladatelkou GEM-Europe, který je součástí globální vědecké sítě Gender a makroekonomika.

Dr. Ewa Rumińska-Zimny is a lecturer in Gender Studies at the Polish Academy of Science and the President of the International Forum of Women in Academia and Business at the Warsaw School of Economics. She combined academic work with work for the United Nations. Her work included writing and coordination of UN reports, e.g., Human Development Reports, analyses of the transition process in Eastern and Central Europe and reviews of progress in gender equality within the framework of the Beijing process at the UN Economic Commission for Europe in Geneva. She is a member of the International Association of Feminist Economists (IAFFE) and the initiator of GEM Europe, a part of the global network of researchers on Gender and Macroeconomics.

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …

PDF ke stažení Download article (PDF) (en) …