Marie Čermáková:
Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře [47]

« volume 6, number 1/2005: Rodičovství

Čermáková, Marie. 2005. „Podpora společenské akceptace a efektivního prosazování genderové rovnosti ve veřejné sféře.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 6 (1): 47-49

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …