volume 5, number 4/2004

Obálka

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, letošní čtvrté číslo informačního čtvrtletníku Gender, rovné příležitosti, výzkum, které právě vychází, je číslem posledním, neboť výzkumný projekt, jenž jeho vydávání rámoval, končí. Po dobu pěti let jste na stránkách tohoto bulletinu měli/y možnost seznamovat se s genderovými a feministickými východisky, výsledky výzkumů věnovaných genderové problematice, byli/y jste upozorňováni/y na zajímavé publikace ze sledované oblasti. V prvních letech zde pravidelně býval potřebný slovník základních pojmů, které byly u nás doposud málo známy, mnohá čísla obsahovala informace z odborných konferencí či seminářů, upozorňovala Vás na zajímavé akce.

Content

Celé číslo ke stažení zde

Autoři čísla:
Ročník 5, číslo 4/2004 [1]