volume 4, number 3-4/2003

Obálka

Číslo bulletinu Gender, rovné příležitosti, výzkum, které se vám dostává do rukou, není tentokrát monotematicky zacíleno. Shodou okolností se zaměřuje paralelně na dvě oblasti, které jsou předmětem intenzivního výzkumu v české sociologii zabývající se genderovými vztahy. Tím prvním je sféra soukromého života – rodiny, partnerských vztahů a sexuality. Jedná se zejména o článek Kláry Kubíčkové o mateřských, pečujících otcích v České republice, o článek Marcela Tomáška pojednávající o výzkumu singlovství jako nového životního stylu a o článek Radky Radimské, který se zabývá mocenskými vztahy a zájmy v intimních partnerských vztazích. Druhou oblastí je problematika postavení žen ve vědě: k tomuto tématu přispívá například článek Hany Maříkové o ženách ve vědě jako předmětu výzkumu a článek Aleny Křížkové o ženách v průmyslovém a technologickém výzkumu. Číslo doplňují další zajímavé články zaměřené obecněji na tématiku genderu a rovných příležitostí, jejichž autory jsou Karel Pavlica a Lenka Helšusová Václavíková. Číslo tedy nabízí pestrý výběr témat od pestrého vzorku autorů z různých institucí a výzkumných týmů, což jej činí do určité míry výjimečným. Přejeme vám příjemnou a poučnou četbu!

Content

Celé číslo ke stažení zde

Autoři čísla:
Ročník 4, číslo 3-4/2003 [1]