volume 4, number 1-2/2003

Obálka

V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o impuls k promýšlení současné organizace vztahů mužů a žen v institucionální, společenské i soukromé dimenzi. Z různých úhlů pohledu jsou zde prezentovány nové formy soužití a reprodukce, otázky ekonomických a sociálních podmínek mateřství a otcovství, aktuálně je zpracována tematika potratů, přihlíženo je k odpovědnostem i rizikům souvisejícím s rozpadem stávajících genderových smluv a deficitem nového genderového kontraktu. Dvojčíslo nabízí v již zavedených rubrikách anotace z publikací výzkumného oddělení „Gender & sociologie“, pokračování v přiblížení dalších informačně důležitých webových stránek zaměřených na rovné příležitosti mužů a žen. Můžete získat informace o novém projektu „Rozšiřování Evropské unie, gender a politická moc: Občanská i politická participace žen a reprezentace ženských zájmů v zemích kandidujících do Evropské unie“. Doufáme, že toto dvojčíslo přispěje ke společenské diskusi o organizaci sociálních vztahů mužů a žen a pro studenty či studentky bude inspirací k tematizaci otázek a problémů spjatých s genderovými identitami a rolemi.

Content

Celé číslo ke stažení zde

Autoři čísla:
Ročník 4, číslo 1-2/2003 [1]