volume 3, number 1/2002

Obálka

Boj s násilím na ženách vyžaduje vynaložení koordinovaného úsilí na všech úrovních společnosti. Jde o jeden z nejvážnějších společenských problémů, jehož důsledky jsou dalekosáhlé – nejen pro život a psychické i fyzické zdraví žen a jejich dětí, ale i pro fungování společnosti celkově. Zároveň je nutné si uvědomit, že násilí páchané na ženách je strukturální součástí naší genderově uspořádané společnosti, která ženám přiřazuje druhořadou hodnotu a jejich status definuje statusem muže.

Content

Celé číslo ke stažení zde

Autoři čísla:
Ročník 3, číslo 1/2002 [1]