volume 2, number 1-2/2001

Obálka

První číslo letošního čtvrtletníku Gender – rovné příležitosti – výzkum věnujeme převážně rekapitulaci nejvýznamnějších titulů, které u nás na téma genderu v poslední době vyšly a o kterých jsme Vás ještě neinformovaly. Chceme tímto způsobem ukázat, jak se genderová literatura v češtině pomalu ale jistě rozrůstá, a zároveň Vás inspirovat k jejímu výběru a četbě. Kromě recenzí a anotací původně českých titulů a překladů do češtiny jsme zařadily i dvě zdařilé studentské práce. Úvodníkem tohoto čísla je seminární práce studentky sociologie a sociální politiky na FSV UK Ivy Pecákové, která sleduje cesty vedoucí k feminismu jako životnímu názoru. Druhou neméně zajímavou studentskou prací je práce Jana Radimského, studenta jazyků na FF UK. Autor zkoumal genderové stereotypy ve vybraných českých jazykových učebnicích.

Content

Celé číslo ke stažení zde

Autoři čísla:
Ročník 2, číslo 1-2/2001 [1]