Iva Šmídová:
Jak taky zmrzačit neoliberalismus: zpráva z konferencí [63]

« volume 11, number 2/2010

Šmídová, Iva. 2010. „Jak taky zmrzačit neoliberalismus: zpráva z konferencí.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 63

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …