Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze věku. Jubileum profesorky Gerlindy Šmausové [62]

« volume 11, number 2/2010

, . 2010. „Proti tvrdošíjné představě o ontické povaze věku. Jubileum profesorky Gerlindy Šmausové.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 62

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …