Martina Hynková:
Living gender after communism [81]

« volume 11, number 2/2010

Hynková, Martina. 2010. „Living gender after communism.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 81-83

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …