Martina Kampichler:
Ambivalentní mnohotvárnost genderové rovnosti [79]

« volume 11, number 2/2010

Kampichler, Martina. 2010. „Ambivalentní mnohotvárnost genderové rovnosti.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 79-80

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …