Marcela Linková :
Interaktivnost, subjektivita a emoce: Recenzní řízení v sociálních a humanitních vědách [71]

« volume 11, number 2/2010

Linková, Marcela. 2010. „Interaktivnost, subjektivita a emoce: Recenzní řízení v sociálních a humanitních vědách.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 71-72

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …