Karolína Černá :
Chudoba nemusí být bezbranná [64]

« volume 11, number 2/2010

Černá, Karolína. 2010. „Chudoba nemusí být bezbranná.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 64-66

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …