Zuzana Uhde:
“The defense of sociology becomes the defense of society”: An interview with Michael Burawoy [57]

« volume 11, number 2/2010

Uhde, Zuzana. 2010. „Obhajoba sociologie se stala obhajobou společnosti: Rozhovor Zuzany Uhde s Michaelem Burawoyem.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 11 (2): 57-61

Michael Burawoy je profesorem sociologie na Kaliforské univerzitě v Berkeley. Uznání získal především svým dlouholetým výzkumem průmyslového pracovního prostředí v různých částech světa – v Zambii, v USA v Chicagu, v Maďarsku a v Rusku. Zastával významné akademické pozice, dvakrát byl vedoucím katedry sociologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley a působil také jako prezident Americké sociologické asociace. V roce 2010 na XVII. světovém sociologickém kongresu byl zvolen prezidentem Mezinárodní sociologické asociace (ISA). Publikoval řadu knih, mezi jinými například Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism (1979) nebo The Extended Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition (2009). Je rovněž spoluautorem knih Ethnography Unboud: Power and Resistance in the Modern Metropolis (1991) a Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a Postmodern World (2000).

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …

PDF ke stažení Download article (PDF) (en) …