Lenka Formánková :
Inovace politik ke kombinaci práce a rodiny na úrovni státu a korporací [63]

« volume 10, number 1/2009

Formánková, Lenka. 2009. „Inovace politik ke kombinaci práce a rodiny na úrovni státu a korporací.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 63

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …