Alena Křížková:
Konference Community, work and family 2009 [61]

« volume 10, number 1/2009

Křížková, Alena. 2009. „Konference Community, work and family 2009.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 61-62

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …