Ondřej Štěch:
Zpráva Social Watch 2008. Odpověď zní: lidská práva [60]

« volume 10, number 1/2009

Štěch, Ondřej. 2009. „Zpráva Social Watch 2008. Odpověď zní: lidská práva.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 60

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …