Marta Kolářová:
Je genderově vyrovnaný svět možný? Globální feminismus v Amazonii [50]

« volume 10, number 1/2009

Kolářová, Marta. 2009. „Je genderově vyrovnaný svět možný? Globální feminismus v Amazonii.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 50-52

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …