Zuzana Búranová:
Zaostrené na viacnásobné znevýhodnenie žien vo veku nad 45 rokov [64]

« volume 10, number 1/2009

Búranová, Zuzana. 2009. „Zaostrené na viacnásobné znevýhodnenie žien vo veku nad 45 rokov.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 64-65

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …