Zdeněk Sloboda:
Diverzita sociálních států a genderových vztahů v tzv. nových zemích EU: zkušenost státního socialismu, kontinuita, transformace a srovnání [57]

« volume 10, number 1/2009

Sloboda, Zdeněk. 2009. „Diverzita sociálních států a genderových vztahů v tzv. nových zemích EU: zkušenost státního socialismu, kontinuita, transformace a srovnání.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 57-59

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …