Marta Vohlídalová:
Zpráva z konference „Reprodukce nebo intimita?“ [87]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Vohlídalová, Marta. 2008. „Zpráva z konference „Reprodukce nebo intimita?“.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 87

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …