Zdeněk Sloboda:
Sexuality: zpráva z 2. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí konané v Nitře [85]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Sloboda, Zdeněk. 2008. „Sexuality: zpráva z 2. ročníku vědecké konference s mezinárodní účastí konané v Nitře.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 85-86

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …