Lenka Formánková :
Posílení postavení žen v rozvojovém světě: panelová diskuse [82]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Formánková, Lenka. 2008. „Posílení postavení žen v rozvojovém světě: panelová diskuse.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 82-83

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …