Zuzana Uhde:
Sociální práva a genderová spravedlnost: dva pilíře transnacionální sítě Social Watch [78]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Uhde, Zuzana. 2008. „Sociální práva a genderová spravedlnost: dva pilíře transnacionální sítě Social Watch .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 78-80

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …