Hana Víznerová :
Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy [88]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Víznerová, Hana. 2008. „Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 88

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …