Kateřina Vojtíšková:
Proměna bílých žen a mužů z dělnické třídy na konci 20. století [84]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Vojtíšková, Kateřina. 2008. „Proměna bílých žen a mužů z dělnické třídy na konci 20. století.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 84

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …