Ondřej Štech:
Proměny aktérů v globální době [82]

« volume 9, number 2/2008: Marginalizované skupiny žen (a mužů)

Štech, Ondřej. 2008. „Proměny aktérů v globální době.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (2): 82-83

PDF ke stažení Download article (PDF) (cs) …