Výzva pro zasílání recenzních výtisků

Nakladatelé mohou zasílat nabídky nebo recenzní výtisky do redakce časopisu Gender a výzkum / Gender and Research. Uveřejněnou knižní recenzi po otištění zasíláme na adresu nakladatele.

V případě zájmu kontaktujte oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel: 210 310 351217
fax: 222 220 143
e-mail: genderteam@soc.cas.cz

Asistentka:
Eva Nechvátalová eva.nechvatalova@soc.cas.cz