Seznam knih k recenzi

Havelková, Hana, Oates-Indruchová, Libora (eds.). Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. Praha, SLON, 2015.