Ingrid Röder:
Revoluce v politice je nutná: chceme polovinu moci. Rozhovor se Sonjou Lokar [33]

« ročník 9, číslo 1/2008: Reprezentace a participace žen v politice

Röder, Ingrid. 2008. „Revoluce v politice je nutná: chceme polovinu moci. Rozhovor se Sonjou Lokar.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 9 (1): 33-38

Slovinská socioložka Sonja Lokar se zabývá politickými stranami, otázkami sociální politiky a genderovými tématy. V průběhu svého profesionálního života se angažovala jako výzkumnice, politická analytička a politička. V současné době je Sonja Lokar výkonnou ředitelkou Kanceláře Středoevropské a východoevropské sítě pro genderové otázky v Ljubjani (CEE Network for Gender Issues). Je jednou z iniciátorek Stability Pact Gender Task Force a jeho předsedkyní. Spolupracuje s celou řadou mezinárodních organizací včetně Evropské komise, Evropského parlamentu, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě či Světové banky. Rovněž participuje na vzdělávacích programech Národního demokratického institutu a volebních pozorovacích misích.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (en) …