Romana Marková Volejníčková:
Genderové nerovnosti v demokratických systémech [202]

« ročník 19, číslo 2/2018: Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Volejníčková, Romana Marková. 2018. „Genderové nerovnosti v demokratických systémech .“ Gender a výzkum / Gender and Research 19 (2): 202-206

Recenze knihy Vianello, M., Hawkesworth, M. (eds.). Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …