Jiří Mudrák:
Psychologie genderu ve školní třídě [136]

« ročník 19, číslo 1/2018

Mudrák, Jiří. 2018. „Psychologie genderu ve školní třídě .“ Gender a výzkum / Gender and Research 19 (1): 136-138

Book Review of Smetáčková, I. Genderové představy a vztahy

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …