Blanka Knotková-Čapková:
Postřehy z indických konferencí s postkoloniální a genderovou tematikou [171]

« ročník 18, číslo 2/2017: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu

Knotková-Čapková, Blanka. 2017. „Postřehy z indických konferencí s postkoloniální a genderovou tematikou.“ Gender a výzkum / Gender and Research 18 (2): 171-175

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …