Tereza Jiroutová Kynčlová:
Literární kritika jako feministická platforma [159]

« ročník 18, číslo 2/2017: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu

Kynčlová, Tereza Jiroutová. 2017. „Literární kritika jako feministická platforma .“ Gender a výzkum / Gender and Research 18 (2): 159-163

Recenze knihy K. Kovalová (ed.). Černošská feministická literární kritika

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …