Tereza Jiroutová Kynčlová, Blanka Knotková-Čapková:
Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací [2]

« ročník 18, číslo 2/2017: Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu

Kynčlová, Tereza Jiroutová, Blanka Knotková-Čapková. 2017. „Postkoloniální a dekoloniální myšlení ve feminismu a analýzy „zjinačujících“ reprezentací.“ Gender a výzkum / Gender and Research 18 (2): 2-15, http://dx.doi.org/10.13060/25706578.2017.18.2.368

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (en) …