Hana Havelková:
Principiální pragmatismus – čtvrtý pilíř? [93]

« ročník 17, číslo 2/2016: Politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext

Havelková, Hana. 2016. „Principiální pragmatismus – čtvrtý pilíř? .“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 93-97

Recenze knihy Maďarová, Z., Ostertágová, A. (eds.) 2015. Občianky a revolucionárky. Ako, kedy, kde sa vylučujú nevhodné subjekty. Bratislava: Aspekt.

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …