Marie Láníková, Adéla Souralová:
„Domácí je politické“? Hospodyňství v poválečném Československu perspektivou Ústředí československých hospodyň a národněsocialistických poslankyň [29]

« ročník 17, číslo 2/2016: Politické aktérství žen v historii: středoevropský kontext

Láníková, Marie, Adéla Souralová. 2016. „„Domácí je politické“? Hospodyňství v poválečném Československu perspektivou Ústředí československých hospodyň a národněsocialistických poslankyň.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 29-41, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.280

The Domestic Is Political? Housework in Post-War Czechoslovakia from the Perspective of the Organisation of Czechoslovak Housewives and National-Socialist MPs

 Housework has always been one of the main issues of feminist debates. The aim of the article is to show how the housewife became the subject of political debate. The article focuses on the feminist and political discourse surrounding household chores in post-war Czechoslovakia (1945–1947). Drawing on an analysis of the journal Our Household (Naše domácnost) and discussions in parliament, we argue that after WWII the women’s movement and the National Socialists called for the recognition of domestic work as equal to occupations outside the home. This article contributes to the debates about the recognition of housework by showing how the issue of housework was addressed in a particular period of Czech history and what strategies were employed to improve the representation of household chores and the position of housewives in society.

Keywords: recognition of housework, housewife, post-war Czechoslovakia, women’s movement, national socialists

PDF ke stažení PDF článku ke stažení (cs) …